Alzheimer Care Houses Association(ACHA)

Šiuo metu asociacija vienija 3 įstaigas ir 25 fizinius asmenis.

Asociacijos tikslai ir uždaviniai:

1. Vienyti Lietuvos globos ir slaugos įstaigas, kuriose globojami bei slaugomi ligoniai, sergantys demencija ir Alzheimerio liga.

2. Vienyti fizinius asmenis, kurie slaugo ir globoja ligonius sergančius demencija ir Alzheimerio liga.

3. Organizuoti konferencijas, mokymo kursus įstaigų, ligoninių  gydytojams, slaugytojoms ir socialiniams  darbuotojams.

4. Organizuoti mokymo kursus, psichologo konsultacijas ligonių giminėms.

5. Dalyvauti konferencijose Lietuvoje ir Užsienyje.

6. Skatinti Alzheimerio globos ir slaugos įstaigų plėtrą Lietuvoje.

7. Bendradarbiauti su KMU, VU Medicinos fakultetu, ligoninėmis, įstaigomis, organizacijomis Lietuvoje ir Užsienyje gydant ligonius ir ruošiant darbuotojus ligonių, sergančių Alzheimerio liga ir demencija slaugai.

8. Bendradarbiauti su kitomis asociacijomis sprendžiant aktualius klausymus.

9. Atstovauti globos ir slaugos įstaigų, demencija bei Alzheimerio liga sergančių ligonių, jų artimųjų interesus valstybinėse institucijose.

10. Siekti, kad būtų sudarytos galimybės kiekvieno tikėjimo tikintiesiems į sielovadą ir dvasinį patarnavimą.

 

Asociacijos nariu gali būti:

1.Juridinis ar fizinis asmuo, kuris parašė prašymą būti Asociacijos nariu, moka nario mokestį ir dalyvauja asociacijos veikloje, siekant įgyvendinti Asociacijos tikslus ir uždavinius.

2.Norint tapti Asociacijos nariu reikia parašyti prašymą (žiūrėti pvz.), pateikti įmonės registracijos pažymėjimo ir įstatų kopiją, fiziniams asmenims- asmens dokumento kopija.

 

Kviečiame stoti į Alzheimerio globos ir slaugos įstaigų asociacija.

Administracija