Alzheimerio globos ir slaugos įstaigų Asociacija (AGĮA).

Mieli kolegos,

Kaip Demencija ir Alzheimerio liga įtakoja visuomenės sveikatingumą bei socialinį ir ekonominį vystymąsi ?

2017m. spalio 2-4 dienomis Berlyne(Vokietija) įvyko 27-oji Alzheimer Europe konferencija "Priežiūra šiandien, gydymas rytoj".

Dr.Anders Wimo iš Karališkojo Instituto (Švedija), pranešime "Demencijos priežiūros kaina" pateikė informaciją, kad 2017m. pasaulyje gyveno demencija sergančių  žmonių  47 milijonai (apie 10,5milijonai Europoje),  2030m. gyvens - 75 milijonai, 2050m. - 132 milijonai.  2015m. iš socioekonomikai panaudotų 818 bilijonų USD, 40%  sumokėta priežiūrai.

Prof. Knut Engedal iš  Oslo Universiteto (Norvegija),  pranešime " Globos  principai ir nacionalinė demencijos strategija" nurodė, kad globos  paslaugų principai  ir strategija turėtų būti organizuojama pagal etinę situacija regionuose, įvertinant socialinę, sveikatos apsaugos ir finansinę politiką.

Prof. Lieve Van den Block  iš Vrije Universiteto Briuselyje (Belgija), pateikė  ES finansuoto projekto "PACE

projektas ir jo reikšmė teikiant paliatyvią priežiūra sergantiesiems  demenciją", atlikto įvertinant paliatyvią priežiūrą  Belgijoje, Olandijoje, Anglijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Italijoje,  išvadas. Europoje turėtų būti teikiamas  prioritetas  aukšto lygio paliatyviai  priežiūrai  globos - slaugos namuose    ir   slaugos namų  darbuotojų žinių  kokybės  pagerinimui, teikiant paliatyvią priežiūrą sergantiems demenciją gyvenimo pabaigoje.

Daugiau dėmesio reikėtų skirti ankstyvai demencijos,  Alzheimerio ligos diagnostikai, fizinio ir protinio aktyvumo didinimui, ne medikamentiniam ankstyvos demencijos simptomų gydymui.

2017m. spalio 27d. Kaune įvyko  Alzheimerio globos ir slaugos įstaigų asociacijos 5-oji tarptautinė konferencija  „Visapusiškas požiūris į demencijos iššūkį Lietuvoje".

Įvertinta demografinė, emigracijos situacija Lietuvoje. Socialinės globos, paliatyvios priežiūros ir slaugos paslaugų trūkumas sergantiems  demencija ir Alzheimerio liga.

Reikėtų vystyti   socialinės priežiūros,  globos, slaugos, paliatyvios slaugos paslaugas  namuose ir institucijoje bendruomenėse, regionuose. Pavyzdys Kauno m. savivaldybė: globos paslaugos teikia apie 10 savivaldynės ir virš 20 privačių globos namų. Molėtų r.savivaldybė: įkurtas naujas bendruomenės socialinių paslaugų centras "Kaimynystės namai"  Molėtų r. Balninkų sav.

Įvertinti Socialinės priežiūros, globos, slaugos organizavimo ypatumai  Kauno mieste, Švedijoje. Pagal Indijos Įstatymus suaugusiems vaikams skiriamos baudos, jeigu jie neprižiūri senų tėvų.

Konferencijos dalyviams pateiktos  Demencijos,  Alzheimerio ligos profilaktikos priemonių panaujimo galimybės Švedijoje, Kinijoje-Fohow. Darbuotojų apmokymo galimybės Švedijoje (Swedish Care International AB). Konferencijos dalyviai supažindinti su naujomis slaugos priemonėmis ("Sleep Angel", Airija). Lengvai pametamų raktų ir kitų daiktų apsauga sergant demencija ("Key Tracker", Anglija).

Konferencijos dalyviai (228) pateikė kreipimasį  LR Prezidentei, LR Seimo Pirmininkui, LRV Ministrui Pirmininkui

Demencijos, Alzheimerio ligos aktualumas ir prioritetai Lietuvoje:

  1. Ankstyva demencijos  diagnostika, profilaktika  ir pagalbos organizavimas sergančiųjų namuose.
  2. Demencija sergančių kokybiško gyvenimo, priežiūros, globos, gydymo ligoninejė, paliatyvios slaugos  organizavimas mažuose slaugos namuose (nuo 10 iki 25 lovų) bendradarbiaujant su regiono gydymo įstaigomis.
  3. Emigracijos mažinimas.Darbuotojų, teikiančių globos paslaugas,  atlyginimų padidinimas.
  4. Imigracijos įstatymų  pakeitimai  įdarbinant Lietuvoje iš užsienio atvykusius slaugytojus, slaugytojų  padejėjus, socialinių  darbuotojų padejėjus.
  5. Piežiūros, globos, paliatyvios slaugos paslaugas teikiančių darbuotojų mokymai kokybiškam darbui atlikti.
  6. Partnerystės gerinimas tarp valstybinių ir privačių globos, slaugos namų, vadovaujantis  Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijų,  konkurencijos įstatymais ir  kitais teisės aktais, ES ir kitų fondų finansavimo sąlygose.

Linkiu Visiems gerų Partnerystės  ir  demencijos  profilaktikos rezultatų, šiuolaikinėse bendradarbiavimo sąlygose!

Pagarbiai,

Dr.Edmundas Jonynas-Koževnikovas

Alzheimerio globos ir slaugos įstaigų asociacijos Prezidentas

Visa informacija: alzheimerioistaigos.lt/lt/renginiai.html